Góp ý phát triển Forum

Mình nghĩ nên có phần thông báo có bài trả lời qua email hoặc thông báo có bài mới trong mục với những bạn đăng ký nhận tin. :)

read more
Hỏi về việc ngăn chặn các kết nối ngoài tới server Socket nodejs!!!

Hiện tại thì mình dùng Origin thì thấy các socket từ ngoài domain của mình ko còn kết nối đc tới server socket nữa. nhưng ko biết là cách này liệu có đảm bảo ko?

read more
Bỏ dấu # trong đường dẫn http://localhost/#/U1/productmsg

mình đã thử bằng cách thêm:
+> <base href="/" /> vào phần head
+> $locationProvider.html5Mode(true);
=> Mình thấy chạy được. Nhưng có một điều, nếu nhấn F5 hoặc nút Refresh trên trình duyệt thì nó sẽ báo không thấy trang(Not found)
Bạn nào biết khắc phục xin chỉ giáo.

read more
Hỏi peer to peer cho android?

Thì 2 thiết bị giao tiếp qua giao thức TCP/IP cũng tương tự như bluetooth. Đều là mô hình client-server. Bluetooth thì phải biết UUID, còn TCP/IP phải biết endpoint(ip:port).

Muốn stream data: trên 1 máy tạo tcp server, 1 máy tạo tcp client. Còn máy client muốn biết địa chỉ của server thì trên máy server tạo một udp server, sau đó client send 1 gói broadcast để udp server trả về endpoint tcp server. Khi đã biết endpoint server thì client kết nối trực tiếp vào, sau đó là quá trình stream file.

Trên đó là cách đơn giản nhất, cũng có thể làm theo http, ftp nhưng vẫn là tcp/ip.

Bài toán chia sẽ peer to peer 2 thiết bị di động ở ngoài mạng WAN phức tạp hơn rất rất nhiều đó bạn (NAT router, server, firewall, proxy, vv —> @@)

read more
Hỏi về kiểu dữ liệu MongoDB

Các anh cho em hỏi, em lưu dữ liệu trong bài đăng em gồm có cả tên user_id,avatar, fullname hay chỉ lưu user_id không thôi, em hiện tại lưu cả tên user_id,avatar, fullname, nhưng nếu em thay đổi fullname thì em đang bị rối chổ thay đổi luôn trong bài đăng thành tên đó, còn lưu theo kiểu user_id không thôi, thì trong lúc load ra tất cả bài đăng thì em ko biết làm sao lấy thông tin user của bài đăng đó.

read more
PROJECT MANAGER (Software, mobile, web) until 10th June 2015

Looking for good candidates for new project with requirement:

At least 5 years of experience in software industry with 2 years in designing products and project management and delivery. Strong customer and product management experience Experience in managing product life-cycle of enterprise & consumer applications Strong knowledge of Agile Project Management (experience of scrum is a plus) Very strong ability of using project management tools and portals. Very strong in documentation and MS Office tools (Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio, etc.) Excellent analytical & problem solving skills Very strong written & verbal communication skills, with the ability to communicate detailed, technical product & market information at all levels Should be able to work closely with a technology/ design teams to execute designs. Good understanding of web and mobile phone based application architecture and trends. Can work with customers and co-create and design products that adhere to current trends in UX. Should have knowledge of product designs that are easier to integrate and may provide comprehensive data analysis. Creates comprehensive product specification documents, wireframes & mockups that clearly define the vision for the product & solutions, in order to optimize the productivity & ease of development for the technology team Shares end user needs & market gaps along with design & product elements with stakeholders in order to rally everyone towards a common vision. Ensure best practices in user testing to ensure the best quality work is being produced & eliminates any impediments to user experience Ensures all stakeholders are aligned to common goals & a purpose & also deliver against those goals Good English
YOU ARE CONSIDER THIS JOB, PLEASE SEND YOUR CV TO ME at Email: dntran@waverleysoftware.com or skype: tran.nguyendieu

Thank you

read more