Categories

 • Nơi mọi người cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng nhau giải quyết

 • Nơi hỏi đáp mọi chủ đề về Javacsript (Scope, context, bất đồng bộ, promise ...)

 • Chia sẻ, thảo luận về Node.JS , Javascript

  TutorialsExpressJS/Conect.IOSocket.IO/Engine.IOSailsJSMeteor
 • Chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sử dụng thư viện, xây dựng hiệu ứng, giao diện, tool làm xoay quanh các Framework: ReactJS, React Native, VueJS, AngularJS ...

  TutorialsAngularJSReactJSCase Study Thực TếIonicHTML/CSS
 • Trung tâm khoe hàng, nơi bạn thoả chí chia sẻ sản phẩm do chính bạn làm nên

  Kites.js
 • Thông tin về việc làm dành cho các JSer

$(document).ready(function () { app.coldLoad(); }); }