@Vũ Nếu form bình thường thì mình thấy nó tự động cập nhật nhưng trong form này mình có sử dụng 1 Directive bên ngoài là https://inmagik.github.io/ionic-modal-select/#/app/examples => Hình như nó không tự động cập nhật dữ liệu vào model.

Nghĩa là khi mình select thì nó không làm sao để liên kết được dữ liệu.

Skype của @Vũ là gì để mình add vào hỗ trợ mình nhé. Skype của mình là chinguyen.van