• Chào cả nhà! Mình tên là Lộc, mình mới học xong TypeScript và Angular.. Mình muốn xin thực tập không lương về Angular và được Ionic Framework thì càng tốt ạ.. Bạn nào có công ty nào hay bạn nào ...

    codenodejs codenodejs   • 436 views


  • Chào mọi người mình mới sử dụng AngualarJS và IONIC mình render ra 1 cái form động. Giờ mình muốn khi người dùng Click vào LƯU THAO TÁC thì làm cách nào để get được toàn bộ dữ liệu trong các input. ...

    chinguyenvc chinguyenvc   • 2902 views