@Thạch-Huỳnh-Ngọc Mình cũng có upload 1 vài cuốn lên đây, bạn tham khảo nhé !

https://github.com/vunb/hoidap-nodejs/tree/master/ebooks