cũng hay đấy, tôi ứng dụng 1 ít vào trang xstock các bác ghé xem thử và cho cái nhận xét