@Henry-Doan Anh còn cần cài không nhỉ :) nếu còn thì contact em sớm nhé
skype: rao5s.vn