@Henry-Doan Anh còn cần cài không nhỉ 🙂 nếu còn thì contact em sớm nhé
skype: rao5s.vn