@Henry-Doan Anh còn cần cài không nhỉ nếu còn thì contact em sớm nhé skype: rao5s.vn