blog cá nhân thì em có thể thử dùng luôn ghost hoặc keystone . Quên mất arrowCMS nữa thằng thày thì dùng SQL "D