Vấn đề này mình cũng gặp phải khi làm chatbot, cụ thể hai Obj req thỉnh thoản được dùng ở chổ này hoặc chổ khác, thất bất tiện khi phải truyền nó như một function.

Nhờ kinh nghiệm làm qua một số ngôn ngữ hướng OOP và một số framework MVC, mình nghĩ ra một cách là OOP nó.

Đầu tiên, buil một class, tạm gọi là Base. Trong class này định nghĩ sẵn một số function, obj chung nhất. Kế thừa dần lên theo free.

Như vậy, VD object req của mình được định nghĩa ngay từ class Base đó, các class sau cứ kế thừa nó là có object này để dùng. Khỏi mắc công truyền tới truyền lui. Cách này được dùng khá nhiều ở các framework PHP, nếu bác có làm qua thì đọc code phần core của nó sẽ thấy.