@ndaidong nhìn ví dụ của bạn mình cũng hiểu phần nào rồi, cảm ơn bạn 🙂