Cảm ơn bạn mà mình chưa hiểu lắm. Tại cách config server apache mình cũng không rành, toàn lên google stackoverflow search ra cách thì thử thôi.

Mình muốn là khi mình gõ là http://mydomain.vn/ thì nó ra cái trang html mà server express trên port 8081 nó trả ra, cái này thì mình đã proxy pass qua được. Trong cái trang http://mydomain.vn/ có một button để liên kết với server mosca để xài giao thức mqtt. Đại khái là khi user bấm vào button thì nó sẽ thực hiện dòng lệnh này :

var client = mqtt.connect("ws://mydomain.vn/server/");

thì nó sẽ kết nối được với mosca.js mình đã cho nó run trên port 8080 để client có thể giao tiếp với server bằng mqtt. Cơ mà mình cũng proxy pass với rewrite rule đủ các kiểu mà vẫn bị lỗi. Mình kiểm tra thì tất cả các mod_proxy mình đã bật lên rồi, mod proxy_wstunnel cũng đã bật, vẫn không biết lỗi là tại sao ???

Đã nghĩ tới trường hợp là do domain mình chỉ là một subdomain nên chắc nó không lấy được ip của mình. Cơ mà thế mà tại sao server express vẫn chạy được ngon ơ, trong khi cái mosca thì ngược lại.

Đoạn code ở trên mà mình thay bằng ip của con server mình với cái port kiểu ws://0.0.0.0:8080 thì nó lại chạy ngon ơ, cơ mà chỉ trong local thôi, ra internet là tạch liền. :((((((