@Henry-Doan Anh còn cần cài không nhỉ :) nếu còn thì contact em sớm nhé skype: rao5s.vn