@Vũ EM đã thử chạy npm install crfsuire --build-from-source trên nodejs 10 nhưng ko được. Em cài lại nodejs 8 và vntk thì dùng tốt :D