@Quang-Vu-Quang Có rồi mà bạn ơi. Nó thuộc task vntk#chunking, có điều output mình đang để là raw dạng IOB. Mình đang cải tiến để thêm vào các tiện ích, bạn theo dõi thêm issue này vntk/issues/23.

Mà mình hới tham thì phải, làm được vậy thành luis.ai rồi ! Nhưng cứ làm, biết đâu (y) !

Vậy mới gọi là tham vọng chứ =)) Mình cũng đang làm 1 service giống như luis.ai đây. Hi vọng bạn cùng contribute cho VNTK :D