@Dao-Quang-Phuong88 said in [Hỏi] Nodewebkit và vấn đề treo giao diện khi thực hiện tác vụ xử lí lớn:

Fork nó ra 1 process mới để xử lý.

Bạn có link ví dụ, hướng dẫn hay gì đó đại loại vậy không cho mình xin với ạ
Edit: mình đã tìm thấy https://github.com/nwjs/nw.js/issues/213