@Vũ Cảm ơn anh. Nếu có thể em sẽ làm hướng dẫn một lúc nào đó.