@Celinto said in Mời a/e thử dùng IDE Visual Studio Code của thím MS:

Hi @tung , mình thấy tool này xài rất ok, nhưng có 1 vấn đề là mình code trong file ejs thì làm sao format theo kiểu code html cũng như nhắc lệnh như sublime vậy? Thanks

Bạn có thể cài thêm ext ejs cũng rất ok nhé