@Vũ Ok anh. Chắc phải research thêm cái viết decorator cho Ts. Dạo này đẩy qua viết Python nên cũng ko update. =)). Để đọc xem TS với module TS style viết sao.