@Manh-vu-thanh bạn có chỗ nào thấy không hiểu thì cứ trao đổi nhé. NLP/AI viết bằng JavaScript, NodeJS khá thú vị 😃