NodeJS chạy đơn luồng • Mình có đoạn mã như bên dưới:

  • Lớp C2 có hàm dem (đếm). Nhiệm vị của hàm dem đơn giản là in ra thông báo khi nó bắt đầu và kết thúc. đồng thời làm nhiệm vụ đếm từ 1 đến một giá trị mong muốn truyền vào.
  • Hàm thực thi tạo 2 luồng, trong đó khởi tạo đối tượng của lớp C2 và gọi tới hàm dem.
   .+ Luồng thứ nhất mình muốn hàm dem thực thi lâu nên truyền giá trị 200000000
   .+ Luồng thức hai mình muốn hàm dem thực thi nhanh nên truyền giá trị 20

  Theo suy nghĩ ban đầu của mình thì luồng 2 thực thi nhanh nên sẽ kết thúc sớm hơn luồng 1, nhưng kết quả in ra thì thấy luồng 2 chỉ bắt đầu khi luồng 1 đã kết thúc.

  Nguyên nhân có phải do NodeJS chạy đơn luồng không? Bạn nào có thể giải thích trường hợp này giúp mình với.

  class C2 {
    dem(ten, so) {
      let result = 0;
      for (let i = 0; i < so; i++) {
        // tang 1 don vi
        result += 1;
        // in thong bao
        if (i == 0) {
          console.log(ten + ' bat dau');
        }
        if (i == so - 1) {
          console.log(ten + ' ket thuc');
        }
      }
      return result;
    }
  }
  
  
  (() => {
    console.log('lan 1');
    setTimeout(function() {
      // truyền giá trị 200000000 mục đích để lâu cho ra kết quả.
      // kết quả có sau 1-2 giây
      let a = new C2().dem('lan 1', 200000000);
      console.log('lan 1 tra ve: ', a);
    }, 0);
    console.log('lan 2');
    setTimeout(function() {
      // truyền giá trị 20 mục đích để nhanh cho ra kết quả.
      // kết quả có sau 1-2 mili giây
      let a = new C2().dem('lan 2', 20);
      console.log('lan 2 tra ve: ', a);
    }, 0);
  })();
  /* Kết quả in ra console
  lan 1
  lan 2
  lan 1 bat dau
  lan 1 ket thuc
  lan 1 tra ve: 200000000
  lan 2 bat dau
  lan 2 ket thuc
  lan 2 tra ve: 20
  */
  


 • Hay đó bạn. Những thực nghiệm như thế này sẽ giúp developer ngày càng hiểu rõ bản chất của ngôn ngữ, lên level rất nhanh 😄

  Về câu hỏi của bạn, thì mình có thể trả lời được chút ít. JS engine chỉ xử lý code với 1 luồng duy nhất thôi, từ trên xuống dưới. Những chỗ bạn dùng setTimeout sẽ được quăng vào message queue để khi (đến đúng thời điểm && không có gì khác để xử lý) thì nó mới đem ra thực thi. Ví dụ của bạn đặt timeout = 0 tức là as soon as possible, theo tự nhiên, cái nào vào trước sẽ ra trước (FIFO), do đó đoạn xử lý 200000000 sẽ chạy trước và chiếm dụng luồng, đoạn 20 phải đứng chờ thôi. • Chà, nếu như vậy thì NodeJS ko phù hợp cho các việc nặng nhọc. Sẽ tốt hơn nếu sử dụng nó để xử lý trường hợp có nhiều công việc nhưng nhẹ, còn trường hợp ít việc nhưng mà nặng thì có lẽ phải dùng mấy em chạy đa luồng. • @vahaha bạn có thể dùng childProcess gọi thread con xử lý song song với main thread. Nhưng nếu tác vụ quá chuyên biệt thì vẫn nên tách hẳn ra 1 service, dùng công nghệ khác cũng chả sao. Bây giờ người ta có xu hướng dùng mấy cái AWS Lambda,Google Cloud Functions... để chạy các dịch vụ dạng serverless. • Người hỏi hay và người trả lời cũng hay, cho mình góp vui tí, theo mình nghĩ thì nodejs vẫn xử lý được các công việc nặng nhọc nhưng đỏi hỏi LTV phải có kiến thức chuyên sâu, và kinh nghiệm để xử lý. Mình đang chiến một web app nodejs cũng xử lý nặng nhọc phết, nhưng ông trưởng nhóm vẫn cân được, web app vân chạy nhanh và mượt. • @ndaidong Mình nghĩ đoạn Message Queue nên là Head without structure đính kèm với 1 message. Khi message thỏa mãn thì sẽ được đưa suống Queue Job. Và 1 eventloop sẽ thực hiện để đưa vào stack của main. • Khi chạy một process, OS sẽ cấp cho anh một thời gian [t] để chạy bất kể trong process đó có 1 thread hay nhiều thread.
  Trong một chu kỳ T của OS, nó sẽ chạy qua các active project như antivirus [t1], video youtube[t2], nodejs [t3], rồi quay lại t1, t2 . . .

  Nên dù bác có chia process thành 1000 thread thì cũng chưa chắc làm app nhanh hơn được. Không khéo còn làm chậm hơn vì ngốn resource.

  PS: sẽ có những trường hợp process nào đó ngốn nhiều resource. Đây là phần ngoại lệ mình xin phép bỏ qua. Vì giải thích cách hoạt động của OS không thể nói trong một vài dòng


Log in to reply
 

});