Kết nối ejs với bootstrap • **e đang học nodejs , e gắp khó khăn trong việc kết index.ejs với mã nguồn bootstrap trong thư mục public . Các bác giúp e với , e cảm ơn!0_1498808782384_image.jpg ** • Trong file index.js bạn đã set:
  app.use(express.static(__dirname + '/public'));
  app.use('/css', express.static('public/css'))
  .use('/fonts', express.static('public/fonts'))
  .use('/img', express.static('public/img'))
  .use('/js', express.static('public/js')) • Xác định thư mục public ở đâu rồi bạn mần theo thư mục sẽ ra url

  app.use(express.static(__dirname + '/public'));
  

  bỏ nó vào file index.js (về cơ bản sẽ phải hiểu đoạn code trên - không rõ thì google search tiếp bạn nhé)

  Thêm nữa là sau paste đoạn code lên đây cho dễ edit - thêm nữa là cái ảnh bé tí mình già rồi không nhìn thấy 😞
  cũng thêm nữa là mode của nodejs.vn lại tốn $ mua disk • @Khoa-Lê-Duy bác già rồi chuẩn bị lên gặp ông bà chưa kaka. @nguyen cuong bạn thêm thẻ <base href="localhost:3000/"> trên thẻ meta để khi chuyển trang ko bị sai đường dẫn. có lẽ có ích đó • @hongduy Không đến nỗi nhưng giờ mắt mờ chân chậm. Tay cũng chậm rùi 🙂 • em cảm ơn các bác rất nhiều


Log in to reply