Hỏi về vấn đề xử lý đồng bộ trong nodejs • Hi all,
  Em đang làm một dự án về chấm công online,
  cụ thể server sẽ nhận các request check-in check-out từ client (mobile device)
  Khi user checkout, server sẽ kiểm tra trong db xem user đó đã check out chưa và nếu chưa thì tạo mới một bản ghi ở bảng khác để tính thời gian làm việc của user (2 bảng: 1 bảng tính thời gian và 1 bảng ghi mốc thời gian)

  Nhưng hiện tại bảng tính thời gian của em đang bị lặp lại data, em đoán do có nhiều request check-out được gửi đi cùng lúc (chênh nhau 2-5ms) khiến server kiểm tra trong db đều chưa có check-out và lưu cả 2 khoảng thời gian trên. các bác cho em ý kiến với ạ • Bạn thử dùng Rethinkdb xem sao

  RethinkDB automatically locks the document when you do an update, so concurrent modifications to the embedded comments array should not be an issue.


Log in to reply