Hỏi cách sử dụng các câu lệnh kiểm tra node có sẵn trong NodeJS • Em có đọc thấy trong Node.js v5.12.0 Documentation ghi dùng các lệnh như:

  --no-deprecation
  Silence deprecation warnings.

  --trace-deprecation
  Print stack traces for deprecations.

  --throw-deprecation
  Throw errors for deprecations.

  --trace-sync-io
  Prints a stack trace whenever synchronous I/O is detected after the first turn of the event loop.

  Để check các lỗi, mà khi e sử dụng nó chẳng có gì hiện ra cả, có lẽ e nhập câu lệnh sai, mọi người giúp e với

  0_1499285958269_Untitled.png


Log in to reply
 

});