Gặp vấn đề về host trong express nodejs • mọi người cho mình hỏi tại sao phần host lại không hiển thị ra ạ.
  0_1499351752726_image.png
  0_1499351805566_image.png


 • Global Moderator

  @Theo-Đuổi-Đam-Mê said in Gặp vấn đề về host trong express nodejs:

  mọi người cho mình hỏi tại sao phần host lại không hiển thị ra ạ.

  Đây là hostname mặc định khi bạn không truyền cụ thể interface nào, bạn tham khảo document chính thống, tại: https://nodejs.org/api/http.html#http_server_listen_port_hostname_backlog_callback

  Begin accepting connections on the specified port and hostname. If the hostname is omitted, the server will accept connections on the unspecified IPv6 address (::) when IPv6 is available, or the unspecified IPv4 address (0.0.0.0) otherwise.

  Bạn thử thay đổi hàm listen thành như này xem kết quả như thế nào ?

  var server = app.listen(8081, "127.0.0.1", function () {
  

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  0


 • @Vũ vấn đề của em gặp phải là khi chạy server nhưng không thể connect vào server nodejs vừa chạy được :(
  0_1499354346645_image.png


 • Global Moderator

  @Theo-Đuổi-Đam-Mê bạn thử kiểm tra xem kết nối đã thông chưa ? Có thể kiểm tra bằng telnet, hoặc Postman, ... kiểm tra ở các side kết nối. Client của bạn nằm cùng side, tức là localhost, hoặc đứng từ bên ngoài internet. Nếu khác side, zone thì kiểm tra tường lửa có chặn không ?

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  1


 • @Vũ kết nối đã thông chưa mà kiểm tra bằng postman ntn vậy a? • em phát wifi từ laptop có ipv4:192.168.137.1 , sau đó chạy code ardruino để kết nối với wifi vừa phát và cũng gửi dữ liệu từ nodeMCU vào webserver local luôn nhưng không thể bắt được host của server em tạo ra ạ.
  em có gửi dữ liệu vào trang web bên ngoài internet thì ok ạ.


 • Global Moderator

  @Theo-Đuổi-Đam-Mê Bạn thử thay interface lắng nghe của nodejs bằng ip: 192.168.137.1 xem ?

  var server = app.listen(8081, "192.168.137.1", function () {
  

  Nếu server lắng nghe thành công thì kiểm tra đã có kết nối client - server chưa. Kiểm tra kết nối thì bạn có thể đứng từ 1 client khác (1 laptop khác chẳng hạn), dùng lệnh: telnet 192.168.137.1 8081 thông rồi thì hãng chạy lện arduino.

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  0


 • @Vũ thanhs anh nhé, đó là do tường lửa ạ. mà e ko hiểu lắm sao lại do tường lửa ạ :3


 • Global Moderator

  Chiêu trò của hệ điều hành thôi e :))

  Tech-nông
  Twitter: @nhubaovu
  Profile: about.me/vunb

  1

Log in to reply