Xin giúp đỡ về SESSION và COOKIE • Chào mọi người, mình đang học NodeJS và có chút thắc mắc nhỏ với yêu cầu bài toán như sau mong nhận được sự giúp đỡ của anh em trong nhóm.
  Ở trang X (trang đăng nhập) khi người dùng đăng nhập thành công chuyển sang trang Y (trang người dùng tương tác). Khi người dùng tương tác ở trang Y gửi username lên máy chủ xử lý.
  Mình vẫn chưa phân biệt được nên xài cookie hay session, mong mọi người giúp đỡ 😞


 • Global Moderator

  @raimht93 Chắc chắn là phải dùng cả hai nhé bạn :))

  Session là một phiên làm việc giữa Client và Server mà nó chứa thông tin của một người dùng (user). Khi một user truy cập vào 1 trang web thì một phiên làm việc được mở ra. Khi đóng trình duyệt, thì phiên làm việc đó (session) đó sẽ được đóng lại. Như vậy, khi chuyển trang thì server vẫn biết được đó là user nào dựa vào session.

  Trong kiến trúc Server - Client thì Session thì tồn tại ở phía server, còn cookie tồn tại và lưu trữ cả ở ClientServer. Mọi request từ phía client gửi về server phải kèm cả cookie, dựa vào cookie được gửi lên, server mới biết được request thuộc session nào.

  Việc cài đặt như thế nào thì bạn có thể trao đổi thêm trên diễn đàn, cũng có 1 bạn đang hỏi vấn đề này, hoặc google thêm hướng dẫn. • @Vũ Cookie tồn tại và lưu trữ cả ở server?


 • Global Moderator

  @Huong-Nguyen Có lẽ nói Server lưu thông tin của cookie thì đúng hơn: Thông qua session id. • @Vũ Theo em được biết thì cookie chỉ được lưu phía client. Session được lưu phía server và kèm theo 1 session id lưu trên client, nó được gửi lên lên server để server nhận ra, cái session nào của thằng client nào. Vì thế nên nếu disable cookie thì không thể(*) dùng được seesion.

  (*) Có 1 một kĩ thuật giúp đấy session id qua http GET, k cần cookie.


 • Global Moderator

  @Huong-Nguyen Hoàn toàn đồng ý với bạn. Theo định nghĩa thì cookie thuộc về client 👍


Log in to reply
 

});