Cân tìm 1 bạn thêm cache cho apps nodejs • Như tit minh cần tìm 1 bạn fix hộ mình cái apps nodejs. và muốn hỏi các bạn apps minh chạy thường bị lỗi ntn làm cách nào để fix ạ!
  Mình xin cám ơn.

  Error: EMFILE: too many open files, open '/home/test/views/error.ejs'
  at Error (native)
  at Object.fs.openSync (fs.js:641:18)
  at Object.fs.readFileSync [as fileLoader] (fs.js:509:33)
  at fileLoader (/home/test/node_modules/ejs/lib/ejs.js:220:18)
  at handleCache (/home/test/node_modules/ejs/lib/ejs.js:179:16)
  at tryHandleCache (/home/test/node_modules/ejs/lib/ejs.js:203:14)
  at View.exports.renderFile [as engine] (/home/test/node_modules/ejs/lib/ejs.js:412:10)
  at View.render (/home/test/node_modules/express/lib/view.js:126:8)
  at tryRender (/home/test/node_modules/express/lib/application.js:639:10)
  at EventEmitter.render (/home/test/node_modules/express/lib/application.js:591:3) • Bạn bỏ readFileSync() thay bằng readFile() async xem sao.


Log in to reply
 

});