MQTT with Nodejs • Mọi người cho em hỏi chút ạ.
  MQTT dùng để làm gi ạ.
  Nó có giông Socket.io không ? • MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức gởi dạng publish/subscribe sử dụng cho các thiết bị Internet of Things với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. • 0_1500437288004_image.png

  Cho em hỏi , làm sao để subscribe topic nào thì mới log topic đó ra . ở đây nó log cả 2 cái topic ra , giúp em với ạ • @NhatPhong bạn khai báo sai cấu trúc rồi. Lần sau bạn chọn lọc copy code lên chứ đừng dùng ảnh, type lại khổ lắm.

  client.on('connect', function() { 
   client.subscribe('hello');
   client.subscribe('topic1');
  });
  
  client.on('message', function(topic, message){
  switch(topic) {
  case 'hello':
   return handle_hello(message);
  case 'topic1':
   return handle_topic1(message);
  default:
   return handle_default(message);
  };
  });
  
  function handle_hello(msg){// ... 
  };
  
  function handle_topic1(msg){// ... 
  };
  
  


 • @hidemanvn
  vâng , em cám ơn anh ạ


Log in to reply
 

});