Sequelize Many-to-Many thêm sửa xóa quan hệ sao cho đúng? • Có bạn nào xài Sequelize và postgres cho backend không cho mình hỏi với. Mình tính làm cái blog với Feathersjs mà mấy cái vụ quan hệ giữa các bảng trong database không biết thực tế mọi người giải quyết sao nhỉ.

  Cụ thế là hiện tại mình đang xài feathersjs thì làm theo hướng dẫn của bác này.
  https://www.youtube.com/watch?v=TUEhRlKxrOQ
  đây là repo của mình
  https://github.com/kieusonlam/blogapi

  Database thì hiện tại có Post với Tag quan hệ Many to Many với nhau. Nhưng mà mình thắc mắc không biết làm sao thể thêm xóa sửa các bảng với nhau cho đúng.

  Ví dụ như các trường hợp như:

  • Tạo 1 Post và 1 Tag rồi liên kết sau.
  • Cập nhật 1 Post có nhiều Tag đổi tác, xóa Tag khỏi Post và ngước lại với Tag.

  Tìm kiếm nhiều mà không thấy nên mạn phép hỏi ở đây ạ. Không biết trong Real World mấy bác làm sao ạ 😄

  Nhiều quá nhưng vẫn thắc thêm là có ai xài mongoose (mongodb) với ứng dụng tương tự không. • @Lâm-Kiều mongo làm cái case này dễ ẹc, với mongoose gọi populate rồi cứ del thẳng là đc • Trường hợp xuất hiện quan hệ many to many thì nên tạo thêm 1 bảng để biến quan hệ many-to-many thành nhiều các quan hệ 1-to-many
  Ví dụ trường hợp của bạn thì thêm 1 bảng PostsTagsRelation (bạn chủ động đặt lại tên nhé) bảng này lưu định danh Post, định danh Tag
  Post nhiều tag thì nó có nhiều bản ghi, thêm Tag thì thêm 1 bản ghi tương ứng vs post
  Xoá post thì xoá hết bản ghi của post đó, xoá tag tương tự,
  ....
  v.v • bạn ơi mình đang học về feathesjs, bạn có thể cho mình xin source dc k b??? • mình thấy source có mỗi backend, b có thể cho mình xin source frontend k b? mail của mình là [email protected] . tìm nguồn tài liệu feathesjs khó qá :((


Log in to reply
 

});