ra lệnh cho bot • làm sao để mình ra lệnh cho bot nhỉ?
  ví dụ khi nó thấy mình gõ: logout. thì con bot nó im lặng. ko trả lời nữa • @hieubagiang
  If (text=="logout"){
  process.exit(0);
  }

  Nhưng mọi con bot sẽ thoát luôn


Log in to reply