Can't set headers after they are sent. • Em đang học, bị lỗi này mọi người giúp em với ạ.
  lần đầu em gọi post update thì bình thường, nhưng gọi thêm một lần nữa thì nó báo lỗi này. code em bên dưới, cảm ơn các anh chị :
  0_1501497749239_image.png
  0_1501497779408_image.png
  0_1501497799673_image.png

  }); • Lỗi này bạn bị gọi redirect nhiều lần .. khả năng do vòng loop foreach .. Code của bạn cấu trúc handle blocking IO ko tốt nên rất dễ bị callback hell .. • @Nam-Nguyen26 thanks anh ạ , em đã đặt redirect ra khỏi vòng lặp và đã hết lỗi. ^^


Log in to reply