err connect mongodb with nodejs  • 0_1501601753244_loi.png

    cac bac giai quyet dum e voi (may tinh cua e bi err ibus)  • Thử đưa username với password vào option xem nhé

    var options = {
      user: 'myUserName',
      pass: 'myPassword'
    }
    mongoose.connect(uri, options);
    


  • bạn gõ sai rồi kìa,
    Dưới dây là cách hạn chế 2 lỗi thường gặp

    mongoose.Promise = global.Promise;
    mongoose.connect(config.getDbConnectionString(), {useMongoClient: true});


Log in to reply