err connect mongodb with nodejs • 0_1501601753244_loi.png

  cac bac giai quyet dum e voi (may tinh cua e bi err ibus) • Thử đưa username với password vào option xem nhé

  var options = {
   user: 'myUserName',
   pass: 'myPassword'
  }
  mongoose.connect(uri, options);
  


 • bạn gõ sai rồi kìa,
  Dưới dây là cách hạn chế 2 lỗi thường gặp

  mongoose.Promise = global.Promise;
  mongoose.connect(config.getDbConnectionString(), {useMongoClient: true});


Log in to reply