Cách render HTML từ JSON  • Mình muốn render ra file html từ JSON DATA web api . Cảm ơn mọi người .  • cấu trúc data trong JSON của bạn là gì? Cho thêm thông tin hoặc 1 data mẫu đi  • Cấu trúc data của JSON rất khác nhau. Bạn nên có một định dạng nhất định. Thông thường bạn phải làm một file html template nhất định rồi dùng template engine để fill data vào template đó. vdu: handlerbars, jquery, ES6 template,...Với EcmaScript 6+ bạn có thể dùng template literal của ES6

    papa elf

    0


  • Bạn tham khảo http://handlebarsjs.com/


Log in to reply