[Help] về tutorial sử dụng Angular Meteor • Chào các bác, em mới bắt đầu sử dụng Angular-meteor
  Em đang làm theo tutorial theo hướng dẫn tại link này:

  https://angular-meteor.com/tutorials/socially/angular1/3-way-data-binding

  em đang không hiểu là trong cái tutorial này, đoạn code mục 3.7:

  <body ng-app="socially" ng-strict-di="">
  <parties-list></parties-list>
  </body>

  thì đoạn <parties-list></parties-list> lấy ở đâu ra và đặt theo quy tác nào vậy các bác? em chỉ thấy có partiesList và PartiesList trong ví dụ này nên không hiểu, mong được các bác chỉ giúp.

  Em xin cảm ơn. • @mylove1289 thì partiesList đó bạn, bạn quên Directives trong Angular rồi à. • @hidemanvn cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình, mình thực hành theo ví dụ luôn nên chưa biết đến khái niệm này :D
  Trân trọng.


Log in to reply