mình cần tìm job về NodeJS or ReactJS tại Đà Nẵng  • Mình cần tìm 1 công việc liên quan đến tới NodeJS hoặc React tại Đà Nẵng nhưng mà theo cảm nhận của mìn thì ở Đà Nẵng 2 thằng này không nhiều. Có bạn HR nào tư vấn dùm mình không?.
    Về phần mình thì có 1 năm làm việc tại FSoft. facebook: https://www.facebook.com/nvh26041994  • Về đội mình đi bạn. Hiện chưa có tuyển dụng nhưng mà nhân tài thì lúc nào cũng cần :)
    Bạn chỉ cần gửi một CV mô tả rõ trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc đến địa chỉ email [email protected], sẽ có người liên hệ phỏng vấn.  • MÌnh cũng định vào green global do có người giới thiệu


Log in to reply