Đăng nhập vào ứng dụng web của mình thông qua NodeBB  • Tình hình là mình có làm một cái web bằng nodejs, trong đó có mục forum và mình muốn dùng NodeBB để làm cái forum này. Vấn đề là giả sử người dùng đang ở trong forum mà đăng nhập vào thì cũng sẽ đăng nhập vào luôn trang web của mình, không cần đăng nhập lại nữa. Mình tham khảo thấy dùng plugin này https://github.com/julianlam/nodebb-plugin-sso-oauth nhưng không biết sử dụng như thế nào. Trong cộng đồng mình có ai làm cái này chưa chỉ mình với.


Log in to reply
 

});