Support NodeJS on CentOS 6.x • Chào Anh/Chị

  Em có tham khảo mấy website trên mạng có hướng dẫn cài đặt NodeJS từ Source nhưng là version (v0.10.36) củ, Em muốn cài version mới hơn (v6.11.2) thì lúc "./configure" nó báo lỗi vậy

  WARNING: C++ compiler too old, need g++ 4.8 or clang++ 3.4.2 (CXX=g++)
  creating ./icu_config.gypi

  • Using ICU in deps/icu-small
   creating ./icu_config.gypi
   { 'target_defaults': { 'cflags': [],
   'default_configuration': 'Release',
   'defines': [],
   'include_dirs': [],
   'libraries': []},
   'variables': { 'asan': 0,
   'coverage': 'false',
   'debug_devtools': 'node',
   'force_dynamic_crt': 0,
   'gas_version': '2.20',
   'host_arch': 'x64',
   'icu_data_file': 'icudt59l.dat',
   'icu_data_in': '../../deps/icu-small/source/data/in/icudt59l.dat',
   'icu_endianness': 'l',
   'icu_gyp_path': 'tools/icu/icu-generic.gyp',
   'icu_locales': 'en,root',
   'icu_path': 'deps/icu-small',
   'icu_small': 'true',
   'icu_ver_major': '59',
   'node_byteorder': 'little',
   'node_enable_d8': 'false',
   'node_enable_v8_vtunejit': 'false',
   'node_install_npm': 'true',
   'node_module_version': 57,
   'node_no_browser_globals': 'false',
   'node_prefix': '/usr/local',
   'node_release_urlbase': '',
   'node_shared': 'false',
   'node_shared_cares': 'false',
   'node_shared_http_parser': 'false',
   'node_shared_libuv': 'false',
   'node_shared_openssl': 'false',
   'node_shared_zlib': 'false',
   'node_tag': '',
   'node_use_bundled_v8': 'true',
   'node_use_dtrace': 'false',
   'node_use_etw': 'false',
   'node_use_lttng': 'false',
   'node_use_openssl': 'true',
   'node_use_perfctr': 'false',
   'node_use_v8_platform': 'true',
   'node_without_node_options': 'false',
   'openssl_fips': '',
   'openssl_no_asm': 0,
   'shlib_suffix': 'so.57',
   'target_arch': 'x64',
   'uv_parent_path': '/deps/uv/',
   'uv_use_dtrace': 'false',
   'v8_enable_gdbjit': 0,
   'v8_enable_i18n_support': 1,
   'v8_enable_inspector': 1,
   'v8_no_strict_aliasing': 1,
   'v8_optimized_debug': 0,
   'v8_promise_internal_field_count': 1,
   'v8_random_seed': 0,
   'v8_trace_maps': 0,
   'v8_use_snapshot': 'false',
   'want_separate_host_toolset': 0,
   'want_separate_host_toolset_mkpeephole': 0}}
   creating ./config.gypi
   creating ./config.mk
   WARNING: warnings were emitted in the configure phase

  Anh/Chị nào có thể giúp em hoặc có link cho Em tham khảo được không ạ. Thanks mọi người đã đọc .


 • Global Moderator

  @HoangThachx3157 mình thường dùng nvm. Bạn tham khảo nhé. • @HoangThachx3157
  "WARNING: C++ compiler too old, need g++ 4.8 or clang++ 3.4.2 (CXX=g++)"
  Mình nghĩ bạn nên upgrade thư viện của C++
  Nếu có thể cài thẳng bằng package xem • @Vũ Bạn có link không chia sẻ mình tham khảo vs được không ạ, Cảm ơn bạn • @Khoa-Lê-Duy Mình update vẫn không được bạn ạ 😞


 • Global Moderator

  @HoangThachx3157 Mình chèn sẵn link dưới từ khóa nvm rồi đó.


Log in to reply
 

});