Suport nodejs • chào mọi người em là member mới.
  hiện em mới bắt đầu với nodejs kết hợp angularjs.
  khi em đã viết restful api bên node chạy ok ròi mà khi em dùng service của angluarjs để gọi đến api thì lại gọi đến không được.
  em dùng factory để tạo service.
  ai đã từng làm về cái này cho em lời khuyên với.

  em cảm ơn. • Bạn test từng phần một xem lỗi ở đâu và xử lý thôi.

  1. Test api xem nhận và trả về ok chưa, mình hay dùng app postman hoặc boomerange của chrome apps để test api.
  2. Test angular xem đã gọi đến đúng đường dẫn và truyền đúng tham số chưa. Bạn có thể test trên chrome, bấm F12 để hiện giao diện cho developer, chọn tab Network để xem các request từ trình duyệt.


 • @vahaha
  minh đã check lại hết rồi bạn
  mà không biết sao khi mình bỏ code factory vào là nó không nhận angular lun
  😞


Log in to reply
 

});