[HELP] Truy vấn database Postgres • Mọi người cho em hỏi. Giả sử em có Function getData( data ){
  This.sequelize.create({
  id: data.listID,
  content: data.content,
  }
  Vấn đề em muốn hỏi là cái listID của em là 1 cái mảng gồm danh sách các id được lấy từ request.body lên, cho em hỏi có cách nào để duyệt qua hết cái mảng listID để insert vào bảng các id khác nhau có cùng 1 content không ạ?

  Em cảm ơn. • Sequelize co support thang bulkCreate, ban thu xem

  var listData = data.listID.map(item => {
   return {
    id: item,
    content: data.content
   }
  })
  
  This.sequelize.bulkCreate(listData).then((){
   // response
  })
  

Log in to reply
 

});