Cần tìm các cao nhân chỉ dạy một khóa Node JS đặc biết là framework Loopback(Strongloop).  • Mình cần các sư phụ chỉ cho một khóa về nodejs đặc biết là framework Loopback  • fw này chỉ có nước vừa đọc tài liệu vừa coi ví dụ thôi, chứ ít có tut hay khóa học nào để học. Còn các cao nhân dùng fw này toàn ẩn thân đâu đó, rất khó tìm ra :))))


Log in to reply