Cho mình hỏi giữa RedHat OpenShift và Heroku chọn cái nào cho mục đích thử nghiệm, học tập?  • Mình đang cần chạy thử nghiệm một app nhỏ CPU và RAM không cần nhiều như mấy gói free là quá thừa Database thì chỉ lưu text, nhưng cần chạy nó trong khoảng 3 tháng. Mình chưa dùng cái nào nên không rõ, thấy mấy app Heroku demo hay bị chết do không được duy trì hay nó giới hạn thời gian.


Log in to reply