Bất đồng bộ  • Mình dùng 2 biến online(để đếm số người online hiên tại) và biến total(đếm đếm tổng số người đã truy cập).Vấn đề là khi mình reload page liên tục biến online chưa kịp giảm thì nó đã tăng lên.Ae nào có cao kiến giúp mình với ạ?
    0_1503216817447_image.png  • Hình như lỗi đâu phải do bất đồng bộ đâu. Vì sớm hay muộn khi bạn disconnect sự kiện nó vẫn xảy ra thì nó vẫn sẽ giảm online xuống 1 mà bạn.  • @Dino ừ đúng rồi...mà bạn có cách nào khắc phục không...tức là khi mình reload liên tục nó bỏ qua việc giảm xuống luôn  • Bạn thử console trên server socket khi reload lại nó có nhận sự kiện disconnect không đã, hoặc thử khi tắt đi nó có nhận sự kiện disconnect không đã.


Log in to reply
 

});