Lỗi Console is undefined ?  • Em lần đầu tập xài Nodejs mà bị dính ngay lỗi Console is undefined.
    0_1503273653617_image.png  • Bạn phải chạy bằng lệnh "node jsfilename" mới đúng  • dùng node filename.js
    hoặc là dùng package nodemon để bạn khỏi cần phải khởi động lại nhé :))))))))


Log in to reply