MEAN Angular1: về cách hiển thị trên URL



 • Chào các bạn, mình tự nghiên cứu và làm mean cũng được 1 tg ngắn, lâu nay vẫn dùng cách hiển thị cổ điển trên URL là id của object để query data (Cả angular và express đều dùng router ***Id). Nhưng mình quan sát các web kiểu nhưng trang Nodejs này thì đều hiển thị title của article (mình cũng nghĩ việc hiển thị id không tốt lắm, về seo, bảo mật chẵng hạn...)
  Nhưng nếu truyền param vào Url là title, thì Mongoose có query chính xác như Id không?
  Và nếu ẩn Id đi, chỉ hiển thị title (thực chất là query db bằng Id) thì khi user reload page thủ công sẽ nhận Id như thế nào?

  Hoặc có một phương pháp khác mà mình không biết, mong các bạn chỉ giáo, chỉ cần key word thôi cũng được.
  Rất cảm ơn các bạn.



 • @Acenter-Ha
  key là URL Friendly, URL Rewrite

  Mình thấy tụm chung lại đề có 1 thằng ở giữa để đảm nhận việc này(middle)
  Nó sẽ hứng các url để chia việc cho thằng controller được gọi
  Thằng mangento bạn có thể tìm trong bảng (core_url_rewirte) - Nó làm rất tốt và tưởng mình
  Thằng wp bạn có thể tìm trong post_data hay bảng taxonomy gì đó. Cơ chế thằng này mình không hiểu rõ lắm
  Chỉ thấy nó tạo ra các post type mà request đến dạng domain/slug khá ngon

  Sau khi châm cứu xong 2 thằng kia mình đã ra được
  https://web-fast.herokuapp.com/adm/category
  https://web-fast-frontend.herokuapp.com/category/nokia
  nó không ngon lắm nhưng cũng được tầm 80%
  Cái bí của mình hiện giờ là làm sao tạo được các kiểu post type như thằng wp mà vẫn request theo kiểu domain/slug(domain/post_type/slug)

  p/s: Mình làm về magento và wp nên đa số góp nhặt từ 2 thằng này rồi bê sang Mean



 • @Khoa-Lê-Duy Cảm ơn bạn rất nhiều vì key word.
  Mình đã tìm được thằng monguurl này rồi.
  Nó tự tạo slug cho từ title của post, nên chắc có vẻ ổn.


Log in to reply