gặp vấn đề về search data • Em có 1 route dạng /search/:key/:value
  Em dùng ajax load dữ liệu từ route này.
  nếu value là số hoặc 1 từ thì không sao. nhưng nếu value là 2 từ trở ra (tức là có chứa dấu cách) thì bị lỗi URL ạ. vậy mọi người cho em xin ý kiến về cách làm ạ. em biết là sai ở URL rồi nhưng không biết bước tiếp theo nên làm gì ạ. có nên chuyển sang route dạng POST không ạ? • get vẫn truyền được data lên mà bạn.
  Nếu mà bạn vẫn muốn truyền qua url param thì có dấu cách bạn chuyển thành dấu + hoặc _ rồi lên server chuyển lại là dc. • @Dino dạ. vấn đề của em là em searrch từ CSDL mongoDB ra ạ. trong CSDL thì định nghĩa Name: key, mà key có thể có chứa dấu cách ạ. Giải pháp trên có được ko ạ? • Cái này tùy thuộc vào cách xử lý của bạn mà. bạn có thể get url param rồi xử lý cái chuỗi đó rồi hãy bắt đầu seach thôi. • sorry mọi người. lỗi sai là do mình. mình truyền sai biến vào đoạn find trong mongodb 🙂


Log in to reply