[Help] Dùng sequelize để tìm dữ liệu kiểu JSON trog database • Em có 1 database postgres, trong đó có 1 trường chứa dữ liệu kiểu mảng JSON vd:
  [
  "key": 1, "value: { "id": "1" , "name": "Huy" },

  "key": 2, :value: { "id": "2" , "name": "Long" }
  ]

  Bây giờ em muốn dùng sequelize để lấy (find) key = 2 để trả về values của nó thì em phải dùng làm sao ạ. Em xin cảm ơn!


Log in to reply
 

});