Gửi hình trong giao thức XMPP với strophe.js  • Mọi người có ai đã từng làm qua giao thức XMPP với strophe.js có tài liệu hay code demo nào cho mình xin tham khảo với ạ. Có thể hướng dẫn sơ lược cho mình luôn ạ.
    Thanks mọi người nhiều !


Log in to reply