[Node.JS] Hỏi về file package-lock.json trong node JS • Khi mình khởi tạo 1 file npm init ban đầu thì nó tạo ra 1 file package.json và mình biết file này là gì.
  Nhưng khi mình add module express và kèm save vào package.json thì nó báo lỗi. Khi mình install lần nữa thì nó install thành công và nó tự tạo ra 1 file mới tên là package-lock.json
  Ai có thể biết xin chỉ giao với ạ • @Long-Lê Tạo ra package-log.json phải không bạn? Nó hiển thị list lỗi ấy. Nếu chạy được thì file ấy sẽ bị xóa đi. • Cái này theo mình biết là nó dùng để lock version của các node modules.

  Vì sao cần phải lock version?
  Nếu bạn để ý, sau khi install 1 module nào đó bằng npm, thì trong file package.json sẽ thường khai báo depedencies kiểu như ^1.0.0, việc này sẽ khiến cho code deploy không ổn định.

  Vì sao code deploy không ổn định?
  Vì giả sử hôm nay latest version của module này là 1.0.1 có tính năng x nhưng ngày hôm sau module này update version lên 1.0.2 với tính năng x' thì việc deploy code của ngày hôm nay với hôm sau sẽ sai biệt làm cho code chạy không ổn định. Chính vì vậy cần có package-lock.json để lock version làm cho việc deploy trở nên ổn định. • @Công-Lương-Ngô à vậy mình hiểu rồi cám ơn bạn nhé. Nhân tiện cho mình hỏi luôn là. Vì sao socket.Io theo mình biết là một vòng lập liên tục để giữ kết nối client và server. nhưng nếu lặp liên tục như vậy thì tại sao nó lại nhẹ hơn ajax chỉ lặp 2 giây 1 lần • @Long-Lê said in [Node.JS] Hỏi về file package-lock.json trong node JS:

  @Công-Lương-Ngô à vậy mình hiểu rồi cám ơn bạn nhé. Nhân tiện cho mình hỏi luôn là. Vì sao socket.Io theo mình biết là một vòng lập liên tục để giữ kết nối client và server. nhưng nếu lặp liên tục như vậy thì tại sao nó lại nhẹ hơn ajax chỉ lặp 2 giây 1 lần

  https://calavikevin.wordpress.com/2014/05/10/gioi-thieu-ky-thuat-long-polling-websockets-server-sent-events-comet/

  Cái nào cũng có ưu nhược điểm , bạn có thể vào đây tha,m khảo


Log in to reply
 

});