Lỗi giải mã hóa mật khẩu bằng bcrypt • Chào anh chị!
  Em có sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu trong node js nhưng khi compare nó toàn báo false. Giúp em với!
  Hàm hash và compare:

  0_1506134164342_image.png

  Goi hàm compare:
  0_1506134264757_image.png • Theo mình nghĩ, bị bất đồng bộ, khi nó chưa giải mã xong, đã chạy tới phần kiểm tra status rồi
  Bạn thử code mình

  bcrypt.compare(password, userInfo.password, function (err, resultPassword) {
          if (err)
            return done(err);
          if (resultPassword === false)
            return done(null, false, { message: 'Wrong password !!!' });
          if (userInfo.status === false)
            return done(null, false, { message: 'Your User has been locked' });
          return done(null, userInfo);
        });

 • Global Moderator

  @CayBap Bạn kiểm tra lại đoạn mã tạo hash, có cùng saltRound ko ?

  var salt = bcrypt.genSaltSync(saltRounds);
  var hash = bcrypt.hashSync(myPlaintextPassword, salt);
  // Store hash in your password DB.
  


 • Em cảm ơn! Do trong trường password em để thiếu kí tự nên khi đẩy vào pị hụt, khi em truy xuất lại nó vì sai.


Log in to reply
 

});