Phương pháp tốt nhất để gửi Soap request lên webservice • Chào các bro,
  Có bạn nào dùng Node để gửi request XML lên webservice dạng giao thức soap chưa ạ ?
  Mình tìm hiểu thì thấy có mấy thư viện node hỗ trợ:

  • node-soap
  • strong-soap (rewrite of node-soap)
  • easysoap

  Hình như module request của node cũng hỗ trợ thì phải.
  Tuy nhiên mình không rõ là nên dùng thư viện nào thì tốt nhất.
  Và việc require nhiều thư viện trong code có gây ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chương trình nhiều không (ví dụ module request thực hiện được các chức năng mình cần, nhưng vẫn dùng thêm 1 module khác vì nó tiện lợi hơn chẳng hạn)

  Nhờ các bạn góp ý giúp, Xin cám ơn 😄


Log in to reply