Hỏi về đọc file log real-time ?  • Chào mọi người,
    Em mới bắt đầu học nodejs, và đang tìm hiểu viết tools monitor log bằng nodejs, e muốn hỏi là làm thế nào để có thể đọc từng dòng log được ghi mới vào để xử lý ạ.  • Chắc sẽ dùng filesystem.


Log in to reply