Lỗi đếm thông báo  • Cái lỗi này mình thấy lâu rồi, chắc cả hơn năm nay mà không thấy fix nhỉ.

    Khi nào vào cũng có thông báo, mà mở ra thì báo ko có gì :))

    Tắt hết, reload lại show 10 thông báo.

    0_1506572778719_screenshot-nodejs.vn-2017-09-28-11-24-39-269.png


Log in to reply