Cách thay đổi giá trị của biến khai báo ở app component  • Các bác cho em hỏi cách thay đổi cái giá trị khi báo ở app component với. IsLoginTab em set là true
    Khi ở trang khác cái popup hiển thị gồm 2 tab login và register.
    Khi bấm 1trong 2 button thì modal hiển thị lên, bấm login thì tab login active, khi bấm register thì tab register active
    Em set chỗ click thì nó ko cập nhật lên để active cái nào.
    Ai chỉ em với.


Log in to reply
 

});