Phát triển ứng dụng Node.js có khả năng mở rộng cao • em đang tìm hiểu về:Phát triển ứng dụng Node.js có khả năng mở rộng cao, và e đang tìm hiểu về openPaas, mà tài liệu về openPaas này k có nhiều anh chị nào biết giúp e với ạ? • Bạn có thể giải thích rõ hơn "có khả năng mở rộng cao" là gì k ? • @CodeConCat Một phần mềm có khả năng mở rộng là phần mềm được thiết kế sao cho dễ phát triển theo yêu cầu của người dùng mà không cần sửa chữa nhiều. • @Yến-Nguyễn
  Khả năng mở rộng là khả năng tương thích với các vấn đề như: thêm tính năng mới, cơ sở dữ liệu tăng lên, thêm lượng người dùng. Còn yêu cầu người dùng thì họ yêu cầu nhiều thứ lắm như yêu cầu hiệu suất, yêu cầu an ninh, giảm bớt thay đổi tính năng... • Theo mình, thêm tính năng mới dễ dàng thì nên theo hướng MicroServices, mỗi tínt năng là 1 services độc lập
  Cơ sử dữ lieu tang lên thì cũng nên có 1 con số cụ thể ví dụ như đáp ựng dc 1M bài viết, tìm kiếm dc trong 1M comments... • @Yến-Nguyễn said in Phát triển ứng dụng Node.js có khả năng mở rộng cao:

  @CodeConCat Một phần mềm có khả năng mở rộng là phần mềm được thiết kế sao cho dễ phát triển theo yêu cầu của người dùng mà không cần sửa chữa nhiều.

  Theo kinh nghiệm của mình , nếu muốn có tính mở rộng cao, muốn thêm các chức năng, muốn nâng cấp dễ dàng, thì bên dev phải tuân thủ 1 quy tắc để dễ dàng mở rộng.
  Mình làm outsource mình thấy hầu như đến 90% các dev chỉ làm cho nó chạy, 1 số ngươi áp dụng quy tắc, nhưng làm nữa vời, nên dẫn đến khó mở rộng, khó chỉnh sửa. • @Yến-Nguyễn mình chỉ biết mỗi một cách là viết core và function api tương tác với core. Api đấy tuân thủ rules của các lớp đối tượng. Dựa trên Api & Rules viết modules mở rộng.


Log in to reply
 

});